Docházkový a přístupový systém SYSDO

Docházkový systém SYSDO je určený především pro malé a střední podniky, které nechtějí, nebo si nemohou dovolit náklady s instalací serverů a aplikací, starajících se o chod docházkového systému. SYSDO běží on-line. Stejně jako jiné systémy svého druhu sleduje přístup a docházku zaměstnanců, nabízí ale daleko více možností a to jak zaměstnavatelům, tak i samotným zaměstnancům.
Portál SYSDO.cz

Aktuality

Přístupové ústředny a čtečky

Řízení přístupu pomocí systému SYSDO a přehled námi nabízeného hardwaru podporovaného systémem SYSDO.

Nový docházkový a přístupový terminál SYSDO

Nový docházkový terminál Biopad-A se systémem android.

Legálnost používání biometrických údajů

Náš docházkový systém Sysdo, který jsme vyvinuli pro zjednodušení evidence docházky jak pro účetní oddělění, tak pro zaměstnance, zaznamenává přístupy osob pomocí biometrických údajů.

Další články