Nově uvádíme do našeho e-shopu sortiment společnosti Dahua, předního světového výrobce IP kamer. Sortiment těchto kamer obsahuje boxové, dome, kompaktní ale i PTZ kamery. Dahua velmi dbá na kvalitu svých výrobků, neustále svůj sortiment rozšiřuje a vylepšuje funkce kamer. Velmi pokročilá je u kamer Dahua analýza obrazu, kterou si dnes představíme.

Základní analytické funkce

Analytická funkce Popis
Překročení čáry
dahua1
Jedná se o vyznačení linie přímo v obrazu, kterou kamera hlídá ve zvoleném směru proti neoprávněnému překročení.
Narušení zóny
dahua2
Jde o vyznačení hlídané zóny, která je předmětem dohledu proti neoprávněnému narušení.
Změna scény
dahua3
Kamera provádí kontrolu snímané oblasti a upozorní na změnu pohledu kamery.
Detekce obličeje
dahua4
Kamera aktivně vyhledává ve snímaném obrazu lidské tváře a zaznamenává detekované události, pro následnou rychlejší identifikaci.
Přidaný objekt
dahua5
Kamera provádí kontrolu oblasti a upozorní na přidaný objekt, který se delší dobu zdržuje ve vyznačeném prostoru a nebyl jeho součástí při zadávání kritérií detekce.
Chybějící objekt
dahua6
Kamera provádí kontrolu oblasti a upozorní na odcizený objekt, který byl součástí dohlíženého prostoru.

Pokročilé analytické funkce

Analytická funkce Popis
Počítání lidí
dahua7
Kamera střeží prostor a zároveň vyhodnocuje počet průchodů na vstupu. Získaná data kamera převede do přehledných grafů pro snazší vyhodnocení.
Teplotní mapy
dahua8
Teplotní mapy napomáhají prodejcům umístit produkty, které mají největší zájem prodávat. Mapa dokonale znázorňuje místa, kde zákazníci tráví nejvíce času.

Kamery podporující analytické funkce