Pinetron, jako jediný z výrobců, u svých nových AHD zařízení nabízí funkci zobrazování povolených kamer živého videa v závislosti na přihlášeném uživateli. To znamená, že při správném nastavení bude sledování kamer přímo na monitoru umožněno pouze tomu, kdo má na tyto kamery povolený přístup.

Administrátor má vždy přístup ke všem kamerám, a po přihlášení tedy vidí všechny kamery. Pokud k DVR nemá fyzicky přístup nikdo jiný, mohou i po jeho odhlášení zůstat na monitoru zobrazeny všechny kamery.

pinetron01

Pokud budeme předpokládat, že se k zařízení dostane pouze administrátor a jeden uživatel, lze vytvořit na DVR účet „user 1“ a tomuto uživateli povolit sledování živého videa např. jen na kamerách 1 a 2. V takovém případě, pokud se administrátor odhlásí z DVR, jsou na monitoru vidět pouze kamery 1 a 2.

Vytvoření jednoho uživatele předpokládá přístup pouze administrátora a uživatele 1. Nikdo jiný by se k DVR neměl fyzicky dostat. Pokud nám nevadí, že kamery uživatele 1 uvidí i náhodná osoba, která se k monitoru dostane, nemusíme dále nic nastavovat.

pinetron02

Pokud přidáme druhého uživatele “user2”, který bude mít přístup např. ke kamerám 4, 5 a 6, uvidí po přihlášení k DVR na monitoru tyto kamery.

pinetron03

Jelikož je na DVR vytvořen již druhý uživatel, nastává podstatná změna v zabezpečení náhodného přístupu cizí osoby k živému videu.
Po vytvoření prvního uživatele a jeho odhlášení ze systému zůstávají na monitoru zobrazeny kamery 1 a 2, které může vidět kdokoliv, kdo se fyzicky dostane k monitoru.
Pokud je však na DVR vytvořeno (kromě administrátora) dva a více uživatelů, zajistí systém, aby jeden uživatel neviděl kamery toho druhého tak, že po odhlášení kohokoliv není na monitoru vidět ani jedna kamera. Toto je nejbezpečnější varianta nastavení.
Pokud víme, že uživatele budeme vytvářet pouze jednoho, je vhodné tímto způsobem vytvořit fiktivního uživatele, který se nikdy nebude na systém přihlašovat, ale jeho vytvoření nám zabezpečí odstranění živého videa při odhlášení jediného právoplatného uživatele 1.

pinetron04

Tento popis ochrany živého videa podmíněný přihlášením předpokládá, že přihlášený uživatel se na konci práce na DVR odhlásí. Pokud budeme požadovat 100% jistotu, že k odhlášení dojde nezávisle na uživateli, lze nastavit v menu DVR SYSTÉM/HLAVNÍ v položce AUTOODHLÁŠENÍ konkrétní čas, kdy dojde k odhlášení automaticky (1,3,5,10,30,60,120 minut).