Hlavní popis newsletteru

Milesight a kontrola počtu osob v oblasti (řízení davu)

V současné době je důležitější než kdy jindy, soustředit se na bezpečnost a zdraví každého z nás. Milesight kamery nabízí řešení správy davu (= crowd management, řízení velkého množství lidí), které usnadňují kontrolu maximálního počtu osob na určeném prostoru a urychlují tak hospodářské oživení země.

Pro kontrolu davu jsou potřeba síťové kamery Milesight a software Milesight CMS (central management system). Funkce je dostupná pro většinu síťových kamer Milesight.

Vlastnosti řízení velkého množství lidí:

Obsazení v reálném čase

  • Počítá se počet osob, detekují se lidé vstupující a vystupující z oblastí s vysokou hustotou provozu
  • Dashboard znázorňující obsazenost, zobrazuje počet lidí, kteří se aktuálně v oblasti nachází. Tím lze udržovat nařízené limity.
  • Vysoká přesnost, odfiltrované dezinformace, které do oblasti často vstupují, popř. z ní vystupují.
  • Včasná informace pro zavedení kontrolního opatření u vybraných vstupů.

Správa davů

Centrální systém řízení (CMS)

  • Spravuje data z více síťových kamer současně
  • Poskytuje statistické údaje v reálném čase a zároveň historické statistiky z jakéhokoliv zařízení
  • Generuje denní, týdenní a měsíční zprávy

Správa alarmů

Při překročení limitů obsazenosti může být spuštěn zvukový alarm, pokud se někdo pokusí do oblasti vkročit dříve, než čísla klesnou pod uvedený limit.

Výhody crowd managementu:

Optimalizace zaměstnanců

Vedení společnosti může efektivně alokovat zaměstnance na základě hodinových návštěv nebo špiček provozu, což pro podnik vytvoří hodnotu z hlediska výnosů, zisku a efektivity. Zaměstnanci navíc nemusí počítat lidi ručně v různých vstupních a výstupních bodech.

Data přináší hodnotu

Díky inteligentní video analýze představuje statistická zpráva smysluplné údaje o pohybu návštěvníků a jejich analýzu. To manažerům umožňuje integrovat poznatky do strategických plánů jejich organizací, jakož i do marketingu, prodeje, operací a správy zaměstnanců.

Nulové náklady na hardware

Bez nutnosti výměny jakéhokoliv hardwarového zařízení můžete kamery online upgradovat. To stejné se týká softwaru Milesight CMS.

Příklady využití

Hlavní popis newsletteru
​​​​​​

Milesightalternativnitext