Hlavní popis newsletteru

Přístupová čtečka s měřením teploty

Představujeme vám kontrolu a evidenci přístupu osob SYSDO s měřením tělesné teploty. Přístupová čtečka SYSM385C2-V-T rozšiřuje portfolio již zavedených zařízení přístupové části systému SYSDO o produkt, o který je dnes vysoký zájem.


Pro povolení průchodu je kromě korektní autentizace uživatele možné také vyžadovat splnění podmínky naměřené tělesné teploty, nasazené roušky nebo kombinace obojího. Při zvýšené tělesné teplotě nebo nenasazené roušce je přístup odmítnut.

Čtečka je velmi výkonná i mimo epidemiologická opatření. Autentizace uživatelů probíhá pomocí rozpoznání obličeje. V případě, že uživateli není měřena tělesná teplota, dokáže terminál detekovat až 5 tváří současně. Do zařízení je možné uložit až 100 tisíc naskenovaných tváří, které lze případně rozpoznávat i v offline režimu.


Rozpoznání nasazené roušky

Velmi zajímavým doplňkem je volitelná funkce detekce obličejové masky (roušky) na obličeji. V případě, že terminál na obličeji snímané osoby nerozpozná roušku, bude uživateli přístup zamítnut.

Terminál dokáže pracovat v režimu, kdy pro průchod pouze kontroluje nasazené roušky a meří tělesnou teplotu, ale neidentifikuje konkrétního uživatele. V případě potřeby ale čtečka umí uživatele i identifikovat, a to za předpokladu, že je obličej uživatele načtený v databázi čtečky i s nasazenou rouškou.


Použití čtečky pro záznam docházky

Přestože je SYSM385C2-V-T především přístupovou čtečkou, lze ji v našem docházkovém systému SYSDO používat i jako terminál docházkový.

Systém SYSDO automaticky podle pracovních plánů přístupům přiřazuje typ. Automaticky tak lze bez problémů zaznamenávat běžné typy přístupů jako je příchod, pauza a odchod.