Představujeme anynonymní počítání osob

Počítání osob je způsob, jak pomocí elektronických zařízení měřit počet osob, které projdou určitým průchodem nebo vchodem nebo které se zdržují v daném prostoru.

Existují dvě hlavní kategorie počítání lidí: regionální počítání lidí a počítání lidí procházejících přes linii. Umožňují zjistit, kolik lidí se v daném okamžiku nachází v určitých oblastech.

Regionální sčítání osob, jak již název napovídá, počítá počet osob v regionu pro získání celkových údajů. Běžnými technologiemi pro regionální sčítání lidí jsou sledování pomocí Wi-Fi a Bluetooth, termovizní technologie, radar, snímání kamerou a 3D binokulární vidění.

Počítání lidí překračující linii, jak název napovídá, počítá počet lidí, kteří překročí předem definovanou linii. Používá se hlavně u vchodů nebo na chodbách a má užší detekční rozsah. Běžnými technologiemi pro počítání osob překračujících linii jsou infračervený lomový paprsek, snímání kamerou, 3D binokulární vidění a snímání kamerou ToF plus Bi-lens.

Senzor VS132 využívá nejmodernější technologii 3D ToF pro počítání osob, která se opírá o výhody mimořádně vysokou přesnost 99,5 % a 100% anonymní detekce. Skvěle tak vyhovuje obousměrným aplikacím pro počítání osob při přecházení linie, aby bylo možné získat přesné statistiky pro řízení a rozhodování podniku, založené na reálných údajích přímo z Vaší firmy / budovy / dopravního prostředku.

  • technologie LoRaWAN
  • 100% anonymita – je v souladu s GDPR
  • napájení 12 V DC nebo PoE
  • přesnost 99.5 %
  • světelný zdroj ToF přizpůsobený pro tmavá nebo úplně temná prostředí
  • velká oblast detekce (0,5 m až 3 m)
  • obousměrné počítání osob

Přizpůsobení prostředí
Funguje i ve zcela tmavém prostředí. Jako aktivní technika dokáže promítat světlo ToF, aniž by se při snímání okolí spoléhala na jakýkoli externí zdroj světla, jak to dělají pasivní zobrazovací techniky (např. videokamery).

Rychlost zpracování
Na rozdíl od stereo kamer, které vyžadují komplexní kalibraci a zpracování obrazu, je princip doby letu založen na poměrně jednoduché matematice a relativně jednoduchých algoritmech.

Přesnost
Přesnost značně závisí na vzdálenosti od objektu, protože se obecně odhaduje na 1 % této hodnoty. Pokud je tedy objekt vzdálen 5 m, může zařízení ToF dosáhnout přesnosti přibližně 5 cm.

Anonymní data
Jednou z nejvýznamnějších výhod systémů ToF pro počítání osob je, že jsou ze své podstaty v souladu s GDPR. Vzhledem k relativně nízkému prostorovému rozlišení senzorů, které vytvářejí 3D hloubkové snímky, nejsou zachyceny žádné informace umožňující identifikaci osob.

Žádné obavy o soukromí

Ochrana soukromí je velmi důležitá, zejména v době velkého úniku informací. Informace umožňující identifikaci osoby jsou snadno zachytitelné různými elektronickými zařízeními a internetem. Senzor Milesight 3D ToF pro počítání lidí využívá technologii 3D ToF a přenáší data prostřednictvím protokolu LoRaWAN®, aby byla stoprocentně zaručena ochrana soukromí.

LoRaWAN®
Komunikační protokol vrstvy MAC (Media Access Control) postavený na bázi modulace LoRa. Jedná se o softwarovou vrstvu, která definuje, jak jednotlivá zařízení používají hardware LoRa, například kdy vysílají a jaký formát mají zprávy. Přenosové rychlosti sítě LoRaWAN® se pohybují od 0,3 kb/s do 50 kb/s. Díky této funkci je vhodná pro anonymní detekci. Přenáší na velké vzdálenosti pouze užitečné soubory malých rozměrů (například data ze senzorů), což je dvojnásobné zajištění anonymní detekce.

3D ToF Technologie
ToF vytváří 3D informace o hloubce prostřednictvím času letu namísto pořizování snímků, které zahrnují informace umožňující identifikaci osob prostřednictvím objektivu. Technologie ToF v konečném důsledku eliminuje obavy z úniku soukromí.

Soulad s GDPR
Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) je nejpřísnějším zákonem o ochraně osobních údajů a bezpečnosti na světě. Ačkoli bylo navrženo a schváleno Evropskou unií (EU), ukládá povinnosti organizacím kdekoli, pokud se zaměřují na osoby v EU nebo shromažďují údaje o nich. Nařízením GDPR dává Evropa najevo svůj pevný postoj k ochraně soukromí a bezpečnosti údajů v době, kdy stále více lidí svěřuje své osobní údaje cloudovým službám a kdy jsou případy narušení bezpečnosti na denním pořádku. Senzor Milesight 3D ToF pro počítání osob dodržuje soulad s GDPR s ohledem na všechny možné faktory při projektování.

Testování různých scénářů

Co vše najdete v balení senzoru VS132