AutoGPS TRUCK - snadná komunikace s řidičem

AutoGPS TRUCK

Snadná komunikace s řidičem

Výhradně v rámci nového designu knihy jízd AutoGPS můžete využít modulu komunikace s jednotkou, ke kterému je pro řidiče vytvořena i jednoduchá mobilní aplikace AutoGPS TRUCK.

Jedná se o aplikaci zjednodušující komunikaci mezi dispečerem a „jednotkou“. Jednotkou proto, protože komunikace není vázána na určitého řidiče, ale na danou jednotku. Tato jednotka může být namontována v automobilu, kamionu nebo třeba stavebním stroji. K jednotce se přiřadí uživatel/řidič, který má v mobilu spuštěnou aplikaci.

Řidič a dispečer mezi sebou komunikují/chatují pomocí textových zpráv. U důležitých zpráv se může vyžadovat manuální potvrzení přečtení. Navíc je možné zadávat aktivity, které poté slouží k výslednému vyhodnocení pracovních postupů.

Jak přejít na nový vzhled?

Je to snadné. V hlavním menu je položka "Nový vzhled". Tím se přepnete do moderní verze AutoGPS. V případě, že vám nová kniha jízd nebude vyhovovat, můžete se stejným proklikem v menu vrátit na původní vzhled. Přepínat mezi vzhledy můžete kolikrát chcete.

Příklady použití

Nejčastější je využití v autodopravě. Dispečer bere jednotky jako dopravní prostředky, které koordinuje a zadává jim informace například o nakládce a vykládce. Jednoduše na „jednotku“ pošle potřebné informace a uživatel, který je momentálně přihlášen jako řidič na ně může reagovat.

Pokud je vyžadováno, řidič během dne vypisuje i aktivity. Například „Nakládka 40 minut“ nebo „celní řízení 1,5 hodiny“ a podobně.

Výhodou je, že pokud se o jednotku/dopravní prostředek začne starat nový řidič, vidí kompletní historii celé komunikace. Dispečer má zase ucelený přehled nad všemi jednotkami a řidiči v jednom systému.

Zjednodušeně se jedná o interní komunikaci mezi správcem a zaměstnanci, kde je možné si předávat důležité informace, posílat fotografie nebo soubory. Navíc výsledkem zadávaní aktivit může být náhled na časový plán o využití automobilu nebo zaměstnance.


AutoGPS

AutoGPS je elektronická kniha jízd. Online aplikace, která knihu jízd zaznamenává automaticky a vám tak odpadá nutnost ručního vypisování. Knihu jízd pro vás tvoříme téměř dvacet let. S aplikací máte realtime přehled nad polohou vašich vozidel, využít můžete různé mapové podklady (google maps, seznam mapy, openstreet maps, aj.). V aplikaci snadno rozlišíte soukromé jízdy od firemních, máte přehled nad vozovým parkem (servis aut, STK, závady, ..). K dispozici je vám více než 150 formátů reportů, přes 40 druhů upozornění. V neposlední řadě nainstalované GPS zařízení vaše vozidlo může zachránit v případě krádeže a zároveň vám uspoří peníze za havarijní pojištění.