Grafy měřáků v AutoGPS

Grafy měřáků v AutoGPS

S grafy měřáků se v knize jízd můžeme setkat už dlouhou dobu. U řady GPS jednotek lze sledovat napájecí napětí či stav vnitřní baterie. Grafy si lze v novém vzhledu knihy jízd prohlížet proklikem z úvodní strany, aktuální hodnoty jsou viditelné ve výpisu jednotek a volitelně i na mapě. Bez obav se na grafy můžeme dívat i na mobilních zařízeních. Samotné grafy jsou interaktivní, ovládání je ale intuitivní a graf si lze snadno exportovat do obrázku.

Je samozřejmé, že grafy napětí a stavu baterie uživatel nechce neustále kontrolovat. To za něj řeší AutoGPS pomocí upozornění. Systém rozesílá notifikace o výpadcích či překročení uživatelem nastavených mezních hodnot, což pomůže reagovat v případě nenadálých událostí. Grafy jsou i součástí mnoha reportů.

Pokročilé měření prostředí

Úplně stejně fungují i další měřáky, některé jsou zcela jistě zajímavější a použití GPS jednotek posouvají na jinou úroveň. Dnes dokážeme měřit okolní teplotu, tlak vzduchu, úroveň osvětlení, vlhkost vzduchu nebo otřesy při transportu. Kromě okamžitého on-line přehledu o poloze a stavu vozidla tímto získáte i možnosti pro monitorování transportu. Pomocí senzoru osvětlení můžete kontrolovat zda přepravovaná zásilka nebyla otevřena, pomocí teplotního senzoru lze kontrolovat například dodržení teploty nutné pro přepravu potravin. Využití je daleko širší, senzory mohou sloužit ke kontrole přeprav řady citlivých zásilek - chemikálií, umění, léčiv, elektroniky, živých zvířat nebo dokonce lidských orgánů. Pro kontrolu kvality přepravy nabízí kniha jízd i speciální reporty.

K měření okolního prostředí stačí málo. K používané GPS jednotce lze připojit externí EMM sondu, která měří všechny uvedené veličiny. Stejně tak lze využít některé z modelů Smartboxů, které v sobě kombinují sondu s GPS jednotkou. Smartboxy momentálně nabízíme ve druhé generaci a několika modelech od modelu MINI až po verzi MAX, která dokáže transport hlídat bez připojení k napájení až dva roky. Konkrétní řešení je často velmi individuální, připraveni jsme dnes již ale prakticky na vše.

Chytrá zařízení

Tím možnosti měřáků nekončí. V současné době lze do AutoGPS zavést i chytrá zařízení, která už primárně neslouží pro kontrolu polohy vozidel. Typickým zástupcem těchto zařízení jsou dálkové vodoměry, domácí meteostanice a jiné chytré senzory monitorující například i pohyb, výšku vodní hladiny, vlhkost půdy, zemní a CO plyn a mnohé další. Pro tato zařízení jsme vyvinuli nadstavbovou aplikaci Senzora, nicméně zavést je lze i do nové knihy jízd. Pro využití těchto senzorů vznikly nové možnosti upozornění i reportů.


AutoGPS

AutoGPS je elektronická kniha jízd. Online aplikace, která knihu jízd zaznamenává automaticky a vám tak odpadá nutnost ručního vypisování. Knihu jízd pro vás tvoříme téměř dvacet let. S aplikací máte realtime přehled nad polohou vašich vozidel, využít můžete různé mapové podklady (google maps, seznam mapy, openstreet maps, aj.). V aplikaci snadno rozlišíte soukromé jízdy od firemních, máte přehled nad vozovým parkem (servis aut, STK, závady, ..). K dispozici je vám více než 150 formátů reportů, přes 40 druhů upozornění. V neposlední řadě nainstalované GPS zařízení vaše vozidlo může zachránit v případě krádeže a zároveň vám uspoří peníze za havarijní pojištění.

Poslední tři roky můžete navíc používat společně s původní AutoGPS i moderní odlehčený vzhled aplikace, který neustále vylepšujeme. Nová verze aplikace je plně responzivní, používat ji tak lze na počítači, tabletu či mobilním telefonu. V této verzi AutoGPS najdete všechny nejpoužívanější funkce. Velkým plusem je přizpůsobitelná úvodní obrazovka, kde si pomocí zkratek připnete vaše nejoblíbenější agendy. Volitelná barevná schémata a možnost přepínání mezi denním a nočním režimem už je jen taková pomyslná třešnička na dortu.