Před zavedením přístupu mobilem se lidé do zabezpečených budov dostávali různými způsoby ověřování přístupových údajů. Tyto přístupové údaje mohou mít fyzickou podobu (např. RFID karta, kterou přiložíte ke čtečce) nebo nefyzickou podobu (např. PIN kód zadaný na klávesnici). Tím se ověří, že osoba, která se snaží o vstup, je k tomu oprávněna.

Přístup mobilem nahrazuje tato fyzická pověření mobilním telefonem uživatele. Telefon se chová stejně jako RFID karta (tj. ověřuje totožnost rezidenta nebo pracovníka), ale přináší mnoho výhod, o kterých byste měli vědět, když přemýšlíte o přístupovém systému.

Jak to funguje?

Mobilní přístupové údaje udělují uživatelům správci budov a opravňují k přístupu do budovy nebo určitého prostoru. Obvykle mají tato pověření podobu virtuálních klíčů v aplikaci. Jak ale telefon otevře dveře?

  • WiFi

V systémech, které využívají Wifi, se interkom / přístupová čtečka i mobilní telefony připojí ke stejné bezdrátové síti. Přístupové zařízení ověří přihlašovací údaje uživatele a teprve poté vyšle signál zámku dveří k jejich otevření. V podstatě všechny budovy mají WiFi a tak se tato možnost jeví jako logická. Má však své nedostatky. WiFi sítě mohou být nespolehlivé a nikdo nechce zůstat zamčený v budově, když WiFi vypadne. Tato metoda je také náchylnější ke kybernetickým hrozbám a hackerům.

  • Near field communication (NFC)

Technologie NFC spojí telefon se čtečkou přiblížením ke čtečce. Ačkoli není tato technologie obecně známá, je pravděpodobné, že jste NFC už někdy použili. Nejčastěji se používá při bezkontaktních platebních transakcích.

NFC má však jednu nevýhodu. Ze své podstaty vyžaduje, abyste byli u přístupové čtečky velmi blízko (obvyklý dosah je pouhých několik centimetrů). To může vést ke zpoždění při otevírání dveří, protože uživatel musí počkat, až bude v dosahu, než zařízení začnou komunikovat.  

  • Bluetooth

Technologii Bluetooth Low Energy (BLE) jsme vybrali jako nejlepší řešení. Odpadá nutnost manuálně párovat zařízení, protože spojení je navázáno automaticky na dálku (až 10 metrů v závislosti na instalaci a použitém telefonu).

Když se mobilní zařízení s přístupovými údaji přiblíží k IP interkomu nebo přístupové čtečce s technologií Bluetooth, přístupové zařízení zachytí signál a poté se dveře mohou odemknout.

Samotná technologie k otevření dveří nestačí. Uživatelé musí na přístupovém zařízení také provést akci, která dveře otevře (například dotknout se čtečky rukou nebo loktem, nebo jen mávnout rukou).

Flexibilní technologie k přístupu mobilem by měla nabízet více přístupových režimů, aby zajistila maximální pohodlí. Například WaveKey nabízí hned čtyři.

Výhody přístupu mobilem

  • Zabezpečení

Odstraněním fyzických přístupových údajů a použitím cloudového přístupu mobilem, se zbavíte rizika zneužití a ztráty karet nebo klíčů. Chyby se občas stávají, ale vzhledem k tomu, že telefony jsou tak důležitou součástí našich životů, je mnohem méně pravděpodobné, že skončí v nesprávných rukou nebo že je někdo zapomene v autobuse.

  • Náklady

Se ztrátou fyzických průkazů souvisí také náklady na jejich opětovné pořízení. Díky používání mobilních telefonů již nemusíte vydávat drahé (a k životnímu prostředí nešetrné) RFID karty nebo klíče.

V rezidenčních projektech (a také v některých komerčních) můžete dokonce eliminovat náklady na správu recepce v mimopracovní dobu. Uživatelé tak mohou mít přístup do svých domovů v kteroukoli noční hodinu se zajištěním naprostého zabezpečení – pokud mají svůj telefon.

Distribuce mobilních přístupových pověření je navíc často mnohem levnější. Některé společnosti dokonce zajišťují, že jsou zcela zdarma. To kompenzuje vyšší pořizovací náklady přístupových systémů vybavených technologií Bluetooth.

  • Pohodlí pro uživatele

Jak už jsem zmínili, pro uživatele je jednodušší si vždy vzpomenout na telefon (který by si stejně vzali s sebou) než na RFID kartu nebo na klíče. Přístup mobilem je však praktický i z jiných důvodů. Pokud používáte přístup přes Bluetooth, uživatel často ani nemusí vytahovat telefon z tašky nebo kapsy, aby otevřel dveře (což je ideální, když má zrovna plné ruce).

V projektech, jako jsou uzavřené areály, mohou tradiční přístupové metody znamenat dlouhé čekání na ověření přístupu prostřednictvím automobilu. V případě mobilních přístupových systémů však můžou uživatelé získat přístup díky svému telefonu během několika sekund.

Jednou z největších výhod rezidenčních projektů je modernost, kterou přístup mobilem přináší. Zejména v nadstandardních projektech, kde mohou být inovativní technologie hlavním prodejním artiklem. To ovšem neznamená, že se možnost přístupu mobilem omezuje pouze na novostavby: IP technologii lze využít i v případě modernizace budovy.

  • Výhody pro montážní firmy a správce budov

Pohodlí se neomezuje pouze na uživatele, výhody získávají i montážní firmy a správci budov. Především díky tomu, že mobilní přístupové údaje jsou spravovány na dálku. Můžete je snadno udělovat a odebírat odkudkoli na světě.

V případě budov, které v sobě mají byty i kanceláře/obchody, můžete mobilní přístupové údaje snadno spravovat a omezit přístup do určitých oblastí (což je mnohem lepší než manuálně programovat RFID karty).

Řešení nevýhod přístupu mobilem

Nevýhody se mohou objevit, pokud si nezvolíte toho správného dodavatele nebo vhodnou technologii. Jak WaveKey řeší běžné problémy přístupu mobilem?

  • Rychlost přístupu

Jak jsme již zmínili výše, pokud nepoužijete k přístupu vhodnou technologii, může to způsobit problémy.

WaveKey používá tu nejlepší variantu ze všech – Bluetooth – a dveře otevírá za pouhé 0,3 sekundy. Takže s jeho používáním v rušném kancelářském prostředí nebudete mít žádné problémy. Tajemství spočívá v předběžné autentizaci až 8 mobilních telefonů, které se nacházejí v dosahu čtečky.

  • IP interkomy nebo čtečky reagují na nesprávné přístupové údaje

Uživatelé nebo montážní firmy se často znepokojují tím, že přístupové zařízení špatně přečte identifikační údaje v mobilním telefonu. Jak má například IP interkom poznat, že osoba u dveří je osoba s oprávněním ke vstupu, a ne někdo, kdo jen prochází poblíž?

Díky adaptivnímu algoritmu a analýze trendů RSSi signálu, dokáže čtečka rozpoznat, zda se uživatel ke čtečce blíží, nebo se od ní vzdaluje. Telefon, který je v dosahu, ale nepřibližuje se přímo ke dveřím, je nikdy omylem neotevře.

  • Obavy o bezpečnost

Technologie, jako je Wi-Fi, mohou být náchylné k bezpečnostním hrozbám a ve skutečnosti může být ohrožena i technologie Bluetooth. Technologii WaveKey plně chrání vlastní zabezpečený kanál. 2N používá šifrovací klíče AES-128 a RSA-1024, což v podstatě znemožňuje odposlech a zneužití mobilních přihlašovacích údajů.