AutoGPS Vyskakovací alarm

Upozornění

Velmi podstatnou součástí elektronické knihy jízd jsou systémová upozornění na události při provozu vozidla. Událostí, na které je možno upozorněním reagovat je v současné době asi 40. Patří mezi ně upozornění na termíny servisních prohlídek, překročení maximální povolené rychlosti, detekce náhlého úbytku paliva, vstup / opuštění / průjezd definované oblasti, překročení hranic států, pohyb vozidla mimo povolený čas, chyba autorizace řidiče, přerušení komunikace s jednotkou, nouzový stav posádky vozidla, odpojení baterie vozidla, agresivní akcelerace / zatáčení / brzdění nebo třeba překročení hraničních hodnot teploty, vlhkosti vzduchu, osvětlení nebo atmosférického tlaku a mnoho dalších.

Upozornění mohou být uživateli distribuovány mnoha způsoby. Vygenerované upozornění je uloženo do databáze – uživateli může přijít SMS, e-mail nebo mu vyskočí notifikace v mobilním telefonu a ve webové aplikaci AutoGPS.

Alarm

Jednou z dalších možností je alarmové vyskakovací okno s obrazovým a zvukovým efektem. Tato volba je vhodná pro dispečery, kteří mají za úkol dohlížet nad vozovým parkem své společnosti. Při vytváření upozornění stačí jako distribuční kanál zvolit alarm a mít okno s alarmem v aplikaci AutoGPS aktivováno. Při každém novém upozornění alarm začne hlasitě houkat, což dispečera na událost okamžitě upozorní. Alarmové vyskakovací okno je proto nejvhodnější pro upozornění na události, na které potřebujete ve vaší firmě rychle reagovat. Příkladem takových událostí mohou být alarmy měřáků, detekce náhlého úbytku paliva nebo také sledování pohybu jednotek ve vámi definovaných oblastech. Za nevhodné lze naopak považovat například upozornění na blížící se termín servisní prohlídky nebo končící platnosti STK.

Dispečeři mají k dispozici celou řadu funkcí, které jim usnadňují práci. Tou nejvyužívanější je bezesporu real-time přehled o vozidlech, volit mohou mezi řádkovým či dlaždicovým zobrazením jednotek a přes systém mohou přímo komunikovat i s řidičem vozidla. Alarm je velmi žádaným a oblíbeným doplňkem těchto funkcí.

AutoGPS je elektronická kniha jízd. Online aplikace, která knihu jízd zaznamenává automaticky a vám tak odpadá nutnost ručního vypisování.
AutoGPS ale nabízí daleko více. S aplikací máte realtime přehled nad polohou vašich vozidel, využít můžete různé mapové podklady (google maps, seznam mapy, openstreet maps, aj.). V aplikaci snadno rozlišíte soukromé jízdy od firemních, máte přehled nad vozovým parkem (servis aut, STK, závady, ..). K dispozici je vám více než 150 formátů reportů, přes 40 druhů upozornění. V neposlední řadě nainstalované GPS zařízení vaše vozidlo může zachránit v případě krádeže a zároveň vám uspoří peníze za havarijní pojištění.