Video senzora

Dálkový odečet vodoměrů

Odečítejte a kontrolujte vodoměry na dálku pomocí sítě LoRaWAN

Dálkové odečty vodoměrů pomocí senzory představují ten nejkomfortnější způsob odečtu vodoměrů vůbec. Odpadá starost s ručním opisováním, domluvou s nájemníky či vstupu do špatně přístupných míst. Odečet vodoměrů můžete provést kdykoliv, data z vodoměrů jsou k dispozici on-line v aplikaci senzora. Vodoměry lze kontrolovat i průběžně během roku a přístup k datům je možné přidělit i nájemci.

Senzora

Senzora je náš cloudový software, který sbírá data z IoT senzorů připojených přes bezdrátovou síť LoRa. Na základě těchto dat generuje uživatelsky definovatelné grafy, z grafů vytváří souhrnné reporty a také na základě získaných hodnot vytváří a rozesílá upozornění při překročení nebo nedodržení určených limitů.

Výhody našeho řešení

Od 1. ledna 2022 platí povinnost instalovat vodoměry na teplou vodu s dálkovým odečtem. Na trhu existuje řada řešení. Velice často se ovšem jedná o offline odečet, kdy obsluha musí projít v blízkosti budov s instalovanými vodoměry a pomocí radiomodulu připojeného k notebooku provádí odpočet prakticky ručně. Dálkové vodoměry senzora jsou kompletně online řešení, kdy data z vodoměrů máte neustále v aplikaci, odečet můžete provést kdykoliv, nebo můžete nechat systém vám jen zasílat pravidelné reporty na e-mail. Naše vodoměry jsou navíc vybaveny funkcí alarmových hlášení, které pomohou při případných problémech jakými jsou např.: únik vody, zastavení vodoměru nebo zpětný průtok.

Nové video právě teď!

spustit na youtube