Hlavní popis newsletteru

Inteligentní video analýza (VCA)

Aktuální požadavky v odvětví CCTV vyžadují pokročilou analýzu videa, která pomůže automaticky vyhodnotit velké množství záběrů z průmyslových kamer, které jsou dnes nahrávány. To řeší inteligentní analýza obsahu videa (VCA) od Milesight. Tato funkce je integrována do všech kamer značky Milesight a její využití není nijak zpoplatněno.

Co je VCA?

VCA nabízí 10 inteligentních funkcí rozpoznávajících podezřelé chování zaznamenané na videu. Jedná se o detekce vstupu do zóny, vystoupení ze zóny, pokročilou detekci pohybu, detekci neoprávněné manipulace s kamerou, detekci překročení linie, detekci podezřelého pohybu v zóně, detekci osob, počítání osob, hlídání objektu či detekci odložení objektu. Popis jednotlivých funkcí naleznete níže. Tato analýza se používá v celé řadě oblastí od zábavního průmyslu, přes maloobchod, domácí automatizaci, dopravu, až třeba po zdravotnictví. VCA umožňuje komplexní dohledovou funkci a rychlejší reakci na různé monitorované scény. Funkce video analýzy jsou plně uživatelsky definovatelné.

Přehled funkcí VCA

Vstup do zóny

Vstup do zóny pomáhá chránit zvolenou oblast před možnou hrozbou vstupu podezřelé osoby nebo objektu. Když něco vstoupí do vybraných oblastí aktivuje se alarm.

Vystoupení ze zóny

Detekce vystoupení ze zóny monitoruje vybranou oblast a jejím cílem je zajistit, aby žádná osoba nebo objekt oblast neopustila. Alarm se aktivuje ve chvíli kdy zónu objekt nebo osoba opustí.

Pokročilá detekce pohybu

Na rozdíl od běžné detekce pohybu je pokročilá detekce pohybu Milesight opravdu inteligentní, dokáže odfiltrovat "šum" jako jsou změny osvětlení, přirozené pohyby stromů atp. Alarm se spustí ve chvíli, kdy je v monitorované oblasti zaznamenán pohyb.

Detekce neoprávněné manipulace s kamerou

Tato funkce upozorní obsluhující personál okamžitě poté, když někdo (nebo něco) zabrání kameře v pohybu, nebo jí zabrání snímat obraz.

Detekce překročení linie

V obraze je nadefinována virtuální linie, jejíž překročení je hlídáno touto inteligentní funkcí. Zvláště vhodná je v případě monitorování vstupních a výstupních bodů v oblastech s nižším provozem.

Detekce podezřelého pohybu v zóně

Tato funkce hlídá pohyb objektů v definované oblasti. Pokud se objekt (osoba) podle algoritmů této funkce chová podezřele ("bloudí" v oblasti po určitou dobu) vyhlásí se poplach. Tato funkce je určena především pro maloobchody nebo banky, kde mohou být snáze odhaleni případní pachatelé.

Detekce osoby

Detekce osoby určí zda se u monitorovaného objektu jedná o objekt, nebo o osobu. V případě, že se jedná o člověka funkce může v případě potřeby vyhlásit alarm.

Počítání osob

Statistická funkce, která počítá osoby, které během určeného období vstoupí nebo odejde ze záběru. Tato funkce je definována linií (viz. obrázek). Vhodné například pro maloobchodníky pro zjištění počtu zákazníků, kteří navštěvují jejich pobočky.

Ztráta objektu

Hlídá se předdefinovaná oblast a objekty v ní. Pokud nějaký objekt oblast opustí je spuštěn alarm. Typické využití je například u hlídání objektu v muzeích, využítí tato funkce ale nalezne i jinde.

Odložení objektu

Funkce hlídá, zda ve zvolené oblasti nepřibyl a nezůstal nějaký podezřelý objekt. Typicky se toto využije například v budovách nádraží a terminálech, kdy je hlídáno odložení nebezpečných balíčků. Využití tato funkce ale nalezne i jinde.

Hlavní popis newsletteru
​​​​​​

Milesightalternativnitext

Hlavní popis newsletteru