Pracovní výkazy a SYSDO

Potřebujete sledovat přechod zaměstnanců z jednoho pracoviště na druhé? Zjistit jaké oddělení je nejvýkonnější a kdo ze zaměstnanců se na tomto podílí? I tyto činnosti se dají řešit v docházkovém systému Sysdo.

K vytvoření pracovních výkazů a reportů slouží v těchto případech modul Aktivity. Aktivity jsou v Sysdu už delší dobu, ale díky velké spoustě novinek a vylepšenému zadávání aktivit i přes mobilní aplikaci, se stávájí stále využívanější součástí docházky.

Možností jak nastavit a používat aktivity jsou nepřeberné. Potřebujete monitorovat přechod zaměstnanců na jednotlivých pracovištích, mezi určitými budovami nebo například rozlišovat a sledovat různé typy služebních výjezdů? Pro tento typ výkazů je nejvhodnější nastavit Aktivitu – sledovaná doba. Tato aktivita se váže na Přístupy a pokaždé, když bude uživatel měnit pracoviště, zadá si na čtečce určenou aktivitu, která mu vytvoří v docházce přístup Příchod a vy máte přehled, kde se momentálně uživatel nachází a jakou činnost vykonává.

Zajímá vás více čas strávený na různých činnostech během pracovní směny? Pak je pro vás nejvhodnější Aktivita – doba (Hlídané směnou). Tato aktivita sleduje čas strávený například na určitém úkoluprojektu atd., v rámci pracovní směny, kterou má pracovník přidělenou. Pokud pracovník nesplní zadaný fond aktivity, který si nastavíte dle vlastních preferencí, vygeneruje se v Sysdu chyba, která vás na toto upozorní. To platí i v případě, pokud naopak pracovník překročí čas strávený na aktivitě.

Aktivity se dají využít i jako určité označení na uživateli. Vyplácíte například nepravidelně brigádníky nebo vydáváte zaměstnancům pracovní a ochranné pomůcky? Stačí vytvořit vhodnou aktivitu s potřebnými informacemi a vložit ji přímo na určitého uživatele. Díky možnosti výběru oprávnění editace budete tato aktivita viditelná pro uživatele, ale nebude ji moci editovat a bude sloužit jako informace pouze pro uživatele s oprávněními.

Abychom byli schopní z dat vytvořených aktivitami zjistit validní informace, je velice důležité myslet na to, že ve většině případů se tyto aktivity budou muset vyplňovat každý den. Proto je vhodné zavádět u uživatelů, u kterých víme, že budou mít čas na toto vyplňování a hlavně on-line přístup k docházce, ať už na pracovním nebo domácím PC nebo v mobilní aplikaci.

​​​​​​​​​​​​​​Samozřejmostí je možnost vygenerování reportů, buď podle aktivity nebo uživatelů. Naši zákazníci aktivity využívají především pro sledování prováděných činnostíúkolů a monitorování odpracovaného času jejich zaměstnanců. Pro správce, vedoucí pracovníky nebo administrátory jsme proto vytvořili nový grafický přehled „Náhled aktivit“. Tato karta přehledně zobrazuje využití pracovního dne každého zaměstnance. Z přehledu je na první pohled vidět který zaměstnanec je nevytížený, který je naopak přetížený, na kterém projektu zaměstnanci tráví nejvíce času, nebo třeba to, která činnost zaměstnance při práci nejvíce zdržuje. Na základě toho lze optimalizovat jednotlivé procesy ve firmě.

Při nastavování aktivit se prosím obraťte na nápovědu https://help.sysdo.cz/aktivity/ nebo naši technickou podporu, rádi vám se vším pomůžeme.

Co je SYSDO?

SYSDO je moderní docházkový systém fungující v cloudu. Základní funkcí SYSDA je kontrola a správa docházky, tvorba individuálních pracovních plánů a zpracování pracovní docházky ve vhodných formátech pro firemní účetnictví. Docházka je zaznamenávána pomocí biometrických terminálů, které kromě snímače otisků prstů disponují i dvojicí kamer s IR přísvitem pro rozpoznání obličeje. Samozřejmostí je také autentizace pomocí PIN kódu nebo přiložení čipu.

Více informací na sysdo.cz